אתרים סלולריים חיצוניים

מסגרת פעילות החברה בתחום בדיקות לקרינה הבלתי בלתי מייננת מאתרים סלולריים חיצוניים:

  • ביצוע דוחות הערכת רמות חשיפה מאתרים סלולריים טרם הקמתם. לסוגי אנטנות: פנל  ,יאגי ,כלל כיוונית.
  • ביצוע דוחות הערכת רמות חשיפה מאתרים סלולריים קיימים הנדרשים לשינויים הנדסיים : הוספת אנטנות,הוספת טכנולוגיות חדשות, שינוי הספקי השידור וכו..
  • ביצוע מדידות קרינה מעשיות מאתרים סלולריים לאחר הפעלתם על מנת לוודא עמידה בדרישות היתר ההקמה.
  • ביצוע מדידות קרינה תוקפתיות אחת לשנה מאתרים סלולריים פעילים.
  • הערכת סיכוני קרינה אלקטרומגטית לדלק וציוד רפואי בקרבת האתר.
  • בדיקת התאמה לתמ"א 36.
  • ביצוע מדידות קרינה פרטיות בקרבת אתרים סלולריים - בתי מגורים, מקום העבודה, גני ילדים , שטחים ציבוריים, דירות לרכישה וכו...

- הדוחות מבוצעים ע"י מהנדסים מנוסים ובעלי היתר למדידת קרינה בלתי מייננת מהמשרד להגנת הסביבה.

בדיקות קרינת סלולר

בישראל פריסה רחבה של אנטנות סלולריות המחייבות בדיקת קרינה בסביבתם על פי הנחיות המשרד להגנת הסביבה- בהקמה , בהפעלה ותקופתית אחת לשנה.

כיוון והאנטנות הסלולריות פולטות קרינה בלתי מייננת לסביבה יש צורך לבצע הערכת רמות חשיפה והן מדידות מעשיות בשטח.

חברות הסלולר ממשיכות להקים אתרים סלולריים חדשים וכמו כן נכנסות טכנולוגיות חדשות המחייבות עדכונים של מדידות בכל שינוי.

מחלקת בדיקות קרינה מוכרת ע"י המשרד להגנת הסביבה בעבודה מול חברות הסלולר וגופים פרטיים, ומבצעת הערכת רמות חשיפה ומדידות הן באתרים חיצוניים והן באתרים פנימיים ע"י מודדים מנוסים ומוסמכים ע"י המשרד להגנת הסביבה ומבצעת את הדוחות עם תוכנה שפתוחה ע"י המחלקה ואושרה ע"י המשרד להגנת הסביבה ואת המדידות עם מכשירים אמינים, מוכרים ומכויילים.

Read more