קרינה בלתי מייננת -קישורים חיצוניים

 המשרד להגנת הסביבה-קרינה בלתי מייננת - 

http://www.sviva.gov.il/subjectsEnv/Radiation/Radiation/non-ionising/Pages/Non_ionising_Radiation.aspx

תנודע-מרכז ידע לאומי להשפעת הקרינה הבלתי-מייננת על הבריאות: http://www.tnuda.org.il

הוועדה הבינ"ל להגנה מפני קרינה בלתי מייננת (http://www.icnirp.de -  (ICNIRP

ארגון הבריאות העולמי (http://www.who.int/en - (WHO

הארגון הבינ"ל להגנה מפני קרינה (http://www.irpa.net -  (IRPA

פורום החברות הסלולאריות בישראל http://www.infocell.org

חוק הקרינה הבלתי מייננת (2006): http://www.knesset.gov.il/Laws/Data/law/2046/2046.pdf

תקנות הקרינה הבלתי מייננת (2009) http://www.sviva.gov.il/InfoServices/ReservoirInfo/DocLib/Radiation/Krina03.pdf

נוהל מדידות שדות חשמליים ומגנטיים בתחום תדרי ה-ELF:

http://www.sviva.gov.il/subjectsEnv/Radiation/measurements/Documents/hanchayot_ELF.pdf

 

קרינה בלתי מייננת -מידע כללי

 

  • קרינה אלקטרומגנטית- קרינת אנרגיה שנוצרת כתוצאה משינויים של מטען חשמלי. שינויים כאלה מייצרים שדה חשמלי ושדה מגנטי המתפשטים במרחב יוצרים את הקרינה.הקרינה משמשת להעברת אינפורמציה ממקום למקום או נוצרת על ידי מקורות אנרגיה. הקרינה האלקטרו מגנטית מתפשטת במהירות האור .
  • קרינה בלתי מייננת –קרינה אלקטרומגנטית אשר אין בה אנרגיה מספקת לגרום ליוניזציה של אטומים במולקולות. קרינה בלתי מייננת מסוכנת פחות מקרינה מייננת, אך גם לה עלולה להיות השלכה שלילית על הבריאות והיא עלולה לפגוע באופן עקיף בתאים חיים.
  • צפיפות הספק - מכnפלת רכיב השדה החשמלי ברכיב השדה המגנטי של הגל האלקטרומגנטי. תוצאות המכפלה מבוטאות ביחדיות הספק (P=E*H) ליחידת שטח (וואט למ"ר או מיקרו וואט לסמ"ר) צפיפות הספק הקרינה קטנה ביחס לריבוע המרחק בין נקודת המדידה למקור הקרינה.
Read more