בדיקות קרינת סלולר

בישראל פריסה רחבה של אנטנות סלולריות המחייבות בדיקת קרינה בסביבתם על פי הנחיות המשרד להגנת הסביבה- בהקמה , בהפעלה ותקופתית אחת לשנה.

כיוון והאנטנות הסלולריות פולטות קרינה בלתי מייננת לסביבה יש צורך לבצע הערכת רמות חשיפה והן מדידות מעשיות בשטח.

חברות הסלולר ממשיכות להקים אתרים סלולריים חדשים וכמו כן נכנסות טכנולוגיות חדשות המחייבות עדכונים של מדידות בכל שינוי.

מחלקת בדיקות קרינה מוכרת ע"י המשרד להגנת הסביבה בעבודה מול חברות הסלולר וגופים פרטיים, ומבצעת הערכת רמות חשיפה ומדידות הן באתרים חיצוניים והן באתרים פנימיים ע"י מודדים מנוסים ומוסמכים ע"י המשרד להגנת הסביבה ומבצעת את הדוחות עם תוכנה שפתוחה ע"י המחלקה ואושרה ע"י המשרד להגנת הסביבה ואת המדידות עם מכשירים אמינים, מוכרים ומכויילים.